Latest

Monday, May 02, 2022

Istiqamah dalam beramal soleh

Amal soleh yang dilakukan dalam bulan Ramadan mestilah diteruskan dalam 11 bulan mendatang. Istiqamah, jangan terus jadi lemah.

Istiqamah


Istiqamah

Rasulullah s.a.w bersabda:
"Amalan yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah amalan yang beterusan walaupun itu sedikit."
[Hadis riwayat Imam Muslim (783)]

How to read Quran properly

Lafaz Takbir Raya

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page