Latest

Thursday, April 28, 2022

Doa ketika mencari Lailatul Qadar

Doa ketika dalam kesempitan dan bahaya (doa Nabi Yunus dalam perut ikan paus)

Doa agar solat diterima آمِيْن يَا رَبَّ العَالَمِيْنَ Aamiin

Zikrullah after Salah

Surah Al-Qadr

The door of Kaabah (Pintu Kaabah)

Doa selepas solat Subuh

Toma'ninah Dalam Solat

Toma'ninah Dalam Solat

Toma'ninah bermakna memastikan diri tetap, tenang dan tidak tergesa-gesa dalam sesuatu posisi solat sebelum berpindah ke posisi yang lain. Dalam pengertian lain; tomaninah ialah memastikan anggota-anggota badan yang terbabit berada tetap dalam posisinya sebelum berpindah ke rukun yang lain. Contohnya; tomaninah ketika sujud ialah dengan memastikan anggota-anggota sujud iaitu dahi (beserta hidung bagi sebahagian ulamak), dua tangan, dua lulut dan dua kaki (yakni hujung-hujung jarinya) berada tetap di atas lantai sebelum bangkit dari sujud itu. Sekurang-kurang kadar masa bagi tomaninah ialah kadar masa sekali tasbih. 

Hukum tomaninah adalah wajib semasa ruku’, I’tidal, sujud dan duduk antara dua sujud. 

Sabda Nabi s.a.w. (tatkala baginda mengajar solat kepada seorang lelaki yang salah dalam mengerjakan solatnya); “…..kemudian (setelah membaca al-Quran) ruku’lah sehingga kamu tomaninah (tetap dan tenang) dalam keadaan ruku’ itu, kemudian bangkitlah dari ruku’ hingga badan kamu lurus/tegak berdiri, kemudian sujudlah sehingga kamu tomaninah (tetap dan tenang) dalam keadaan sujud itu, kemudian kamu bangkitlah dari sujud sehingga kamu tomaninah (tetap dan tenang) dalam keadaan duduk (antara dua sujud) itu. Seterusnya kamu lakukanlah sedemikian pada (rakaat-rakaat) solat kamu keseluruhannya” (Riwayat Imam Bukhari dan Muslim). 

Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda; “Tidak sah solat seorang lelaki yang tidak menetapkan tulang sulbinya semasa ruku’ dan sujud” (Riwayat Imam at-Tirmizi dari Abu Mas’ud al-Badari r.a.. Hadis ini menurut beliau; hasan soheh).

Berkata Imam al-Harrani; “Penyebab paling banyak bagi kerosakan solat kebanyakan orang ialah kerana mereka mengambil mudah dalam mempelajari ilmu tentang toma'ninah dan dalam melaksanakannya semasa melakukan rukun-rukun solat” (Faidhul-Qadier, syarah hadis no. 1040).

Walahu a’lam.

Rujukan;

1. Faidhul-Qadier Syarh al-Jami’ as-Saghier, hadis no. 154 dan 1040.
2. Fiqh al-‘Ibadat, Syeikh Hasan Ayyub, hlm. 163.

Sejarah Mushhaf Al-Quran

Sejarah Mushhaf Al-Quran

Saidina Osman Bin Affan r.a adalah Khalifah yang mengarahkan agar lembaran-lembaran ayat Al Quran dibukukan. Al Quran yang dibukukan dinamakan "Al Mushhaf". Saidina Osman melantik satu jawatankuasa yang terdiri dari Zaid bin Tsabit (ketua), Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam.

Mereka merujuk kepada lembaran-lembaran ayat Al Quran yang dipinjamkan dari Hafsah binti Umar dan mengambil pedoman dari bacaan mereka yang hafal Al Quran.

Mereka menghasilkan 5 buah Al Mushhaf. Sebuah disimpan oleh Saidina Osman bin Affan r.a yang dipanggil sebagai "Mushhaf Al Imam" dan 4 buah lagi dikirim ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah agar di tempat-tempat itu disalin semula dari masing-masing Mushhaf itu. Begitulah salinan Al Quran yang standard tersebar ke serata pelusuk dunia.

Allahu aklam. Allah Maha Mengetahui.
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page