Latest

Thursday, April 28, 2022

Sejarah Mushhaf Al-Quran

Sejarah Mushhaf Al-Quran

Saidina Osman Bin Affan r.a adalah Khalifah yang mengarahkan agar lembaran-lembaran ayat Al Quran dibukukan. Al Quran yang dibukukan dinamakan "Al Mushhaf". Saidina Osman melantik satu jawatankuasa yang terdiri dari Zaid bin Tsabit (ketua), Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam.

Mereka merujuk kepada lembaran-lembaran ayat Al Quran yang dipinjamkan dari Hafsah binti Umar dan mengambil pedoman dari bacaan mereka yang hafal Al Quran.

Mereka menghasilkan 5 buah Al Mushhaf. Sebuah disimpan oleh Saidina Osman bin Affan r.a yang dipanggil sebagai "Mushhaf Al Imam" dan 4 buah lagi dikirim ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah agar di tempat-tempat itu disalin semula dari masing-masing Mushhaf itu. Begitulah salinan Al Quran yang standard tersebar ke serata pelusuk dunia.

Allahu aklam. Allah Maha Mengetahui.

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page