Latest

Sunday, May 30, 2021

Dana Wakaf | PMB An-Nur Wakf Income Fund


Dana Wakaf | PMB An-Nur Wakf Income Fund

Sebagai umat Islam, pasti anda sering mendengar atau melihat pelbagai bentuk sumbangan wakaf melibatkan pembinaan masjid, pemberian Al-Quran kepada sekolah-sekolah tahfiz terpilih dan lain-lain lagi.

Wakaf merupakan salah satu ibadah berbentuk sedekah jariah sangat dituntut dalam agama Islam yang mendekatkan diri anda dengan Allah SWT.

Konsep wakaf juga tidak lari daripada evolusi selaras dengan keperluan masa kini. PMB-An-Nur Waqf Income Fund merupakan antara inisiatif PMB Investment sebagai sebuah Syarikat Pengurusan Dana Islam (IFMC) bersama rakan Institusi Wakaf kami, Waqaf An-Nur yang memberi peluang kepada orang ramai untuk memperoleh potensi perkembangan modal melalui pelaburan dalam dana unit amanah patuh syariah dan pada masa yang sama melakukan wakaf.

Apa yang menarik, setiap proses yang terlibat dalam dana ini akan melibatkan sumbangan wakaf; 
•  30% daripada agihan pendapatan (jika ada) akan diwakafkan. Selebihnya akan dilaburkan semula kepada pelabur dalam bentuk tambahan unit.
•  30% daripada tuntutan perlindungan Takaful akan diwakafkan. Selebihnya akan diserahkan kepada pelabur atau waris (atas kehilangan upaya kekal atau kematian).
•  10% daripada 1.75% fi pengurusan tahunan akan diwakafkan.

Kami di PMB Investment percaya nilai bukan sekadar nombor semata-mata. Pelaburan dalam dana ini akan memberikan nilai tanpa henti kepada pelabur serta menjanjikan ganjaran pahala yang berkekalan kepada pewakaf buat selama-lamanya.

“𝐴𝑝𝑎𝑏𝑖𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑖𝑛𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝐴𝑑𝑎𝑚 𝑖𝑡𝑢 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑚𝑎𝑙𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑒𝑐𝑢𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑎𝑖𝑡𝑢 𝑠𝑒𝑑𝑒𝑘𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑟𝑖𝑎ℎ , 𝑖𝑙𝑚𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑎𝑠𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑜𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑘𝑒𝑑𝑢𝑎 𝑖𝑏𝑢𝑏𝑎𝑝𝑎𝑛𝑦𝑎." (𝑯𝒂𝒅𝒊𝒔 𝑹𝒊𝒘𝒂𝒚𝒂𝒕 𝑴𝒖𝒔𝒍𝒊𝒎)

Hubungi saya untuk mendapatkan maklumat lanjut...
www.wasap.my/6019234876/DanaPatuhSyariahPMBinvestment
Ahmad Sanusi | Group Agency Manager & Consultant
PMB INVESTMENT | KL
www.pmbinvestment.com.my

-----------
𝑁𝑂𝑇𝐴 𝐾𝐸𝑃𝐴𝐷𝐴 𝑃𝐸𝐿𝐴𝐵𝑈𝑅 𝑃𝑜𝑠𝑡 𝑖𝑛𝑖 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑝𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑟𝑢𝑗𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑠𝑜𝑘𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑎ℎ𝑘𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛𝑗𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎. 𝑆𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟, 𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑠𝑖ℎ𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑃𝑀𝐵-𝐴𝑛-𝑁𝑢𝑟 𝑊𝑎𝑞𝑓 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐹𝑢𝑛𝑑 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑘ℎ 18 𝑀𝑎𝑐 2021 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑓𝑡𝑎𝑟𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑆𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛𝑗𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑘𝑢𝑟𝑖𝑡𝑖 𝑀𝑎𝑙𝑎𝑦𝑠𝑖𝑎, 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑔𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏 𝑡𝑒𝑟ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝 𝑖𝑠𝑖 𝑘𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡. 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑖𝑡-𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 ℎ𝑎𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑢𝑎𝑡 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑝𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑏𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑎𝑠𝑘𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎𝑎𝑛. 𝑁𝑎𝑠𝑘𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑏𝑢𝑡 𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝐼𝑏𝑢 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝑃𝑀𝐵 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡, 𝑃𝑒𝑗𝑎𝑏𝑎𝑡 𝐽𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑒𝑟𝑑𝑒𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛, 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑙𝑢𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑈𝑛𝑖𝑡 𝐴𝑚𝑎𝑛𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟𝑡𝑎𝑢𝑙𝑖𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑚𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑚𝑒𝑚𝑢𝑎𝑡 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑑𝑎𝑟𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑤𝑒𝑏 𝑃𝑀𝐵 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡. 𝐴𝑛𝑑𝑎 𝑗𝑢𝑔𝑎 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑎𝑚𝑏𝑖𝑙 𝑘𝑖𝑟𝑎 𝑓𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑐𝑎𝑗 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛. 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑢𝑟𝑢𝑠 𝑗𝑢𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑤𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑙𝑢 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑡𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑔𝑎𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑎𝑠𝑎 ℎ𝑎𝑑𝑎𝑝𝑎𝑛. 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑔𝑎𝑔𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 (𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑎𝑑𝑎) 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛 𝑡𝑢𝑟𝑢𝑛 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑛𝑎𝑖𝑘. 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑑𝑎𝑛𝑎 𝑖𝑛𝑖 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑘𝑙𝑢𝑘 𝑘𝑒𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑏𝑎𝑔𝑎𝑖 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛𝑑𝑢𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑘𝑡𝑢𝑠 𝑑𝑖 𝑎𝑡𝑎𝑠. 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑏𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑖 𝑑𝑖 𝑙𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑤𝑒𝑏 𝑃𝑀𝐵 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑏𝑒𝑟ℎ𝑎𝑘 𝑚𝑒𝑚𝑜ℎ𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛𝑛𝑦𝑎. 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟 ℎ𝑒𝑛𝑑𝑎𝑘𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑎𝑐𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑚𝑎ℎ𝑎𝑚𝑖 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑏𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑜𝑘𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑘𝑎𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚 𝑚𝑒𝑚𝑏𝑢𝑎𝑡 𝑘𝑒𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑏𝑢𝑟.

Saturday, May 29, 2021

Solat tahajjudSOLAT TAHAJJUD

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰىٓ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا
"Dan bangunlah pada sebahagian dari waktu malam serta kerjakanlah "solat tahajjud" padanya, sebagai solat tambahan bagimu; semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkanmu pada hari akhirat di tempat yang terpuji."

(Quran, Surah Al-Isra' 17: Ayat 79)

Doa mohon kebaikan di dunia dan akhirat 🤲Doa mohon kebaikan di dunia dan akhirat 🤲

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْأَاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
Dan di antara mereka pula ada yang (berdoa dengan) berkata: "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka".
(Quran, Surah Al-Baqarah 2: Ayat 201)

Amalan Sunnah

Rasulullah ﷺ bersabda:
“Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, jalinlah hubungan silaturrahim, sholatlah di waktu malam tatkala orang-orang masih tidur, pasti kamu semua masuk syurga dengan selamat dan sejahtera.”

(Hadis Riwayat Tarmizi, 2409)

Doa taubat


Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Pengampun.

Wednesday, May 26, 2021

Seeking forgiveness and repentance. Istighfar and taubat

Istiwa' A'dzam (28 Mei 2021) - Fenomena ini merupakan kaedah tradisional falak untuk menyemak dan menentukan arah kiblat walau di mana sahaja pada tarikh tersebut𝗜𝗦𝗧𝗜𝗪𝗔' 𝗔'𝗗𝗭𝗔𝗠
28 𝘔𝘦𝘪 2021

Fenomena ini merupakan kaedah tradisional falak untuk menyemak dan menentukan arah kiblat walau di mana sahaja pada tarikh tersebut.

Fenomena ini akan berlaku dua kali setahun iaitu pada :

1. 28 Mei pada jam 5.16 petang waktu tempatan. (27 Mei jika tahun lompat)

2. 16 Julai pada jam 5.28 petang waktu tempatan. (15 Julai jika tahun lompat)

Bagi tahun ini, pada 28 MEI 2021 JAM 5.16 PETANG akan berlaku Peristiwa Matahari Rembang (ISTIWA’) di atas Kaabah 🕋.

Maka sesiapa yang ingin menyemak arah kiblat di kediaman, pejabat atau dimana-mana premis, bolehlah melakukannya pada tarikh dan masa tersebut.

Monday, May 24, 2021

Jumlah pulangan setahun (YTY total return) untuk dana PMB Shariah Index Fund seperti pada 6 Mei 2021 = 33.56%


Dana patuh Syariah 🌙 PMB Shariah Index Fund

PMB Shariah Index Fund adalah salah satu dari 17 dana patuh Syariah 🌙 yang diuruskan oleh PMB INVESTMENT, sebuah syarikat pengurusan dana Islam yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Untuk melabur secara patuh Syariah, hubungi:
www.wasap.my/60192348786/DanaPatuhSyariahPMBinvestment
Ahmad Sanusi | Group Agency Manager & Consultant | PMB INVESTMENT

Friday, May 21, 2021

Jumlah pulangan setahun (YTY total return) untuk dana PMB Shariah Growth Fund seperti pada 6 Mei 2021 = 34.31%


PMB Shariah Premier Fund adalah salah satu dari 17 dana patuh Syariah 🌙 yang diuruskan oleh PMB INVESTMENT, sebuah syarikat pengurusan dana Islam yang berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC).

Untuk melabur secara patuh Syariah, hubungi:
www.wasap.my/60192348786/DanaPatuhSyariahPMBinvestment
Ahmad Sanusi | Group Agency Manager & Consultant | PMB INVESTMENT

Sunday, May 09, 2021

Jumlah pulangan setahun (year-to-year total return) untuk 13 dana patuh Syariah terbaik PMB INVESTMENT berdasarkan jumlah pulangan setahun seperti pada 3 Mei 2021


Top 13 #danapatuhSyariah #PMBinvestment

Dana Patuh Syariah PMB INVESTMENT
(Unit amanah Islam/Islamic unit trust)
● 3 Mei 2021

✅ Jumlah pulangan setahun (year-to-year total return) untuk 13 dana patuh Syariah terbaik PMB INVESTMENT berdasarkan jumlah pulangan setahun seperti pada 3 Mei 2021 (untuk tempoh 3 Mei 2020 - 3 Mei 2021) adalah seperti berikut:
1. PMB Shariah Growth Fund : 97.21%
2. PMB Shariah TNB Employees Fund : 92.25%
3. PMB Shariah Small-Cap Fund : 55.96%
4. PMB Shariah Tactical Fund : 52.46%
5. PMB Shariah Aggressive Fund : 47.94%
6. PMB Dana Bestari : 46.00%
7. PMB Dana Mutiara : 44.06%
8. PMB Shariah Index Fund: 37.61%
9. PMB Shariah Premier Fund : 37.22%
10. PMB Shariah ASEAN Stars Equity Fund (USD) : 32.68%
11. PMB Dana Al-Aiman : 28.14%
12. PMB Shariah ASEAN Stars Equity Fund (USD) : 26.21%
13. PMB Shariah Mid-Cap Fund : 20.23%

✳ Sumber: Lipper for Investment Management

🟢 PMB INVESTMENT adalah syarikat pengurusan dana Islam (IFMC), anak syarikat PELABURAN MARA BERHAD.
🟢 Penasihat Syariah untuk dana: BIMB Securities
🟢 Pemegang amanah (trustee): AmanahRaya Trustee & CIMB Islamic Trustees

✅ Jika berminat melabur dalam dana-dana patuh Syariah PMB INVESTMENT, sila hubungi:
wasap +60192348786
www.wasap.my/60192348786/DanaPatuhSyariahPMBinvestment
Sanusi | Group Agency Manager 
@ Alfalah Advisors Agency (AAA)
PMB INVESTMENT | Kuala Lumpur 🇲🇾
www.pmbinvestment.com.my

Patuh Syariah . Cemerlang . Barakah

✳ Prestasi lepas bukanlah jaminan prestasi masa depan suatu dana unit amanah.

Friday, May 07, 2021

Wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya...


SELAWAT

إِنَّ اللَّهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ ۚ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
"Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi segala penghormatan dan kebaikan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya."

(Quran, Surah Al-Ahzab 33: Ayat 56)

3 amalan istimewa...

Wednesday, May 05, 2021

24 Syarikat Pengurusan Dana Islam (IFMC) yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (Securities Commission Malaysia), seperti pada November 201924 Syarikat Pengurusan Dana Islam (IFMC) yang diluluskan oleh Suruhanjaya Sekuriti Malaysia (SC), seperti pada November 2019.

PMB INVESTMENT BERHAD di #18 dalam dalam senarai Islamic Fund Management Companies (IFMC).

Ahmad Sanusi | Group Agency Manager & Consultant
PMB INVESTMENT BERHAD
Kuala Lumpur | Malaysia

Wasap: www.wasap.my/60192348786/DanaPatuhSyariahPMBinvestmentSaturday, May 01, 2021

Doa mohon petunjuk dari Allah 🤲

Jumlah pulangan setahun (year-to-year total return) untuk 13 dana patuh Syariah terbaik PMB INVESTMENT berdasarkan jumlah pulangan setahun seperti pada 20 April 2021


Top 13 #danapatuhSyariah #PMBinvestment

Dana Patuh Syariah PMB INVESTMENT
(Unit amanah Islam/Islamic unit trust)
● 20 April 2021

✅ Jumlah pulangan setahun (year-to-year total return) untuk 13 dana patuh Syariah terbaik PMB INVESTMENT berdasarkan jumlah pulangan setahun seperti pada 20 April 2021 (untuk tempoh 20 April 2020 - 20 April 2021) adalah seperti berikut:
1. PMB Shariah Growth Fund : 108.26%
2. PMB Shariah TNB Employees Fund : 102.61%
3. PMB Shariah Small-Cap Fund : 66.38%
4. PMB Shariah Tactical Fund : 57.76%
5. PMB Shariah Aggressive Fund : 53.79%
6. PMB Dana Bestari : 51.78%
7. PMB Dana Mutiara : 49.47%
8. PMB Shariah Index Fund: 41.85%
9. PMB Shariah Premier Fund : 41.62%
10. PMB Shariah ASEAN Stars Equity Fund (USD) : 35.58%
11. PMB Dana Al-Aiman : 31.51%
12. PMB Shariah ASEAN Stars Equity Fund (USD) : 35.58%
13. PMB Shariah Mid-Cap Fund : 25.24%

✳ Sumber: Lipper for Investment Management

🟢 PMB INVESTMENT adalah syarikat pengurusan dana Islam (IFMC), anak syarikat PELABURAN MARA BERHAD.
🟢 Penasihat Syariah untuk dana: BIMB Securities
🟢 Pemegang amanah (trustee): AmanahRaya Trustee & CIMB Islamic Trustees

✅ Jika berminat melabur dalam dana-dana patuh Syariah PMB INVESTMENT, sila hubungi:
wasap +60192348786
www.wasap.my/60192348786/DanaPatuhSyariahPMBinvestment
Sanusi | Group Agency Manager
@ Alfalah Advisors Agency (AAA)
PMB INVESTMENT | Kuala Lumpur 🇲🇾
www.pmbinvestment.com.my

Patuh Syariah . Cemerlang . Barakah

✳ Prestasi lepas bukanlah jaminan prestasi masa depan suatu dana unit amanah.

The du'a most often recited by Prophet Muhammad ﷺ

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page