Latest

Wednesday, December 23, 2020

Janganlah salah seorang (lelaki) daripada kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya

Janganlah salah seorang (lelaki) daripada kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya.

Sungguh benar...

Daripada Ibnu Abbas r.a. berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah seorang lelaki berdua-duaan (khalwat) dengan wanita kecuali bersama mahramnya.”
(Hadis riwayat Imam Bukhari & Iman Muslim)

Di dalam riwayat yang lain,
Daripada Jabir bin Samurah berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah salah seorang daripada kalian berdua-duaan dengan seorang wanita, kerana syaitan akan menjadi ketiganya.”
(Hadis riwayat Imam Ahmad & Imam Tirmizi, dengan sanad yang sahih)

Kelebihan sedekah

Kelebihan sedekah

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page