Latest

Tuesday, June 23, 2020

10 jenis rezeki yang Allah tetapkan untuk manusia

10 jenis rezeki yang Allah tetapkan untuk manusia.

1 – Rezeki Yang Telah Dijamin

“Tidak ada satu makhluk pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin Allah rezekinya.” (Q.S.11:6)

2 – Rezeki Kerana Usaha atau Kerja

“Tidaklah manusia mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dikerjakannya.” (Q.S.53:39)

3 – Rezeki Kerana Bersyukur

“Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu.” (Q.S.14:7)

4 – Rezeki Yang Tidak Disangka-Sangka

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT nescaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka.” (QS. At Thalaq: 2)

5 – Rezeki Kerana Istighfar

“Beristighfarlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun, pasti Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memperbanyakkan harta.” (QS. 71: 10-11)

*Nabi SAW beristighfar sekurang-kuarangnya 100 kali tiap hari.

6 – Rezeki Kerana Menikah

“Dan nikahkanlah orang yang masih bujang di antara kamu dan juga orang yang layak daripada hamba sahayamu baik lelaki mahupun perempuan. Jika mereka miskin, maka Allah SWT akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya.” (QS. an-Nur: 32)

7 – Rezeki Kerana Anak

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu kerana takut miskin. Kamilah yang akan menanggung rezeki mereka dan juga (rezeki) bagimu.” (QS. al-Isra 31)

8 – Rezeki Kerana Sedekah

“Siapa yang memberi pinjaman pada jalan Allah SWT, pinjaman yang baik (infak dan sedekah) maka Allah SWT akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dalam jumlah yang besar.” (QS. Al Baqarah 245)

9 – Rezeki Kerana Keberkatan Pagi

Rasulullah SAW bersabda, “Wahai anakku, bangunlah dan hadaplah rezeki Tuhanmu, dan janganlah engkau termasuk dalam kalangan orang yang lalai. Sesungguhnya Allah SWT membahagikan rezeki manusia di antara terbit fajar hingga terbit matahari.” (Hadis Riwayat al-Baihaqi)

10 – Rezeki Kerana Menjalinkan Silaturrahim

“Rasulullah SAW bersabda, “Barang siapa yang ingin dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur, maka hendaklah ia menghubungkan silaturrahim" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim – Hadis Riwayat al-Baihaqi)

Setiap manusia di muka bumi ini mempunyai rezeki masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Namun begitu, ini bukanlah bermaksud seseorang itu tidak perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki yang lebih. Maka sentiasalah berdoa, berusaha dan bertawakkal.

Jambatan Angkat (Draw Bridge) Kuala Terengganu -Terengganu, Malaysia

The excellence of the duha prayer

Let's do it every morning 🕗

The excellence of the duha prayer

Abu Zharr reports that the Prophet ﷺ -sallallahu alaihi wasallam said:
"Charity is required from every part of your body daily. Every saying of 'Glory be to Allah' is charity. Every saying of 'Praise be to Allah' is charity. Every saying of 'There is no God but Allah' is charity. Every saying of 'Allah is the Greatest' is charity. Ordering the good is charity. Eradicating the evil is charity. And what suffices for that (as a charity) are the two rak'at of duha."

(Hadith reported by Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud)

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page