Latest

Friday, February 07, 2020

Menurut Imam Al-Ghazali, riak boleh berlaku dalam 12 perkara

Menurut Imam Al-Ghazali, riak boleh berlaku dalam 12 perkara iaitu:

1. Riak dalam ibadat.
2. Riak dalam ilmu.
3. Riak dalam amalan.
4. Riak dalam kata-kata.
5. Riak bila berzuhud.
6. Riak dengan harta.
7. Riak kerana pangkat.
8. Riak dengan pencapaian.
9. Riak dengan kebolehan.
10. Riak dengan kecantikan tubuh badan.
11. Riak dengan suara yang lunak merdu.
12. Riak dengan kumpulan yang disertai.

Al-Qur’an telah menunjukkan penyakit dan ubat kalian. Adapun penyakit kalian adalah dosa, dan ubat kalian adalah istighfar ~ Imam Qatadah


Sabar adalah menahan jiwa agar taat kepada Allah.

Sabar adalah menahan jiwa agar taat kepada Allah. Menahannya dari berbuat maksiat dan menahan jiwa dari rasa tidak redha terhadap takdir-Nya, sehingga seseorang mampu menahan jiwanya dari menampakkan rasa marah, jemu dan bosan.

Allah has permitted trade and forbidden usury Surah Al-Baqarah, verse 275


Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page