Latest

Sunday, November 22, 2020

Istiqamah: Beristiqamah dalam beribadah

Rasulullah ﷺ bersabda:

"Dan sungguh amalan yang paling dicintai Allah iaitu amalan yang dikerjakan secara terus menerus walaupun sedikit."
(Hadis riwayat Imam Bukhari)

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page