Latest

Monday, January 13, 2020

Sebarkan Hadis Sahih sahaja

Untuk panduan mudah kepada orang awam, pastikan Hadis-hadis ada tercatat dalam AL-KUTUB AL-SITTA (Enam Kitab):
- Sahih Bukhari
- Sahih Muslim
- Sunan Tirmizi
- Sunan Nasa'i
- Sunan Ibn Majah
- Sunan Abu Daud

Juga tambahan 2 lagi kitab:
- Muwatta Ibn Malik
- Musnad Ahmad

Jika "hadis" itu tidak ada dalam salah satu Kitab Hadis di atas, maka eloklah jangan disebarkan dulu dan rujuk kepada Pakar Ilmu Hadis untuk pengesahan.

Berdusta atas nama Nabi adalah salah satu dosa besar yg diancamkan dengan tempat di Neraka. Na'u zubillah.

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page