Latest

Tuesday, December 10, 2019

Hadis Akhlak - Hak Jiran

Rasulullah SAW bersabda: "sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaklah dia memuliakan tertangganya. (HR Bukhari, muslim)

Rasulullah SAW bersabda: "tidaklah seseorang itu beriman sebelum tertangganya aman dari kejahatannya. (HR Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda: "Jibril sentiasa menasihatiku mengenai kejiranan, sehingga aku menyangka bahawa jiran akan menerima warisan dari jirannya." (HR Bukhari, muslim)

Rasulullah SAW bersabda: "40 rumah adalah tertangga." (HR Abu Daud)

Rasulullah SAW bersabda: "tertangga ada 3 jenis, iaitu yang memiliki 1 hak, yang memiliki 2 hak, dan yang memiliki 3 hak. 
Tertangga yang memiliki 3 hak ialah tertangga, muslim yang mempunyai ikatan kekeluargaan. Dia mempunyai hak kejiranan, hak keislaman dan hak kekeluargaan.
Ada Tertangga yang memiliki 2 hak ialah tertangga muslim yang memiliki hak kejiranan dan hak keislaman.
Dan Adapun tertangga yang memiliki 1 hak iaitu tertangga musyrik." (HR Abu Daud)

Ditanya kepada Rasulullah: "wahai rasulullah, si fulan(wanita) ini berpuasa pada siang hari dan melakukan solat pada malam hari, tetapi perilakunya buruk dan dia suka menyakiti jiran dengan kata-katanya."
Rasulullah SAW bersabda: "dia termasuk ahli neraka."(HR Ahmad)

Cuti panjang tahun 2020 - Malaysia


8 golongan orang berhak menerima zakat (asnaf zakat)


Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page