Latest

Tuesday, September 10, 2019

Cara Rasulullah Membaca Al-Quran

Abdullah bin Abi Qais berkata: 

Aku bertanya kepada Aisyah mengenai bacaan Rasulullah, "Adakah beliau membaca secara perlahan ataupun kuat?"

Jawab Aisyah, "Rasulullah pernah membaca dengan kedua-dua cara. Kadang kala beliau baca dengan perlahan dan kadang kala beliau baca dengan kuat".

Aku membalas, "Seluruh pujian kepada Allah yang memberikan kemudahan dan kesenangan dalam perkara ini".

(Hadis Riwayat Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Ahmad)

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page