Latest

Sunday, January 13, 2019

Pastikan hadis yang sahih

Untuk panduan mudah kepada orang awam, pastikan hadis- hadis tercatat dlm AL-KUTUB AL-SITTA (Enam Kitab):

- Sahih Bukhari

- Sahih Muslim

- Sunan Tirmizi

- Sunan Nasa'i

- Sunan Ibn Majah

- Sunan Abu Daud


Juga tambahan 2 lagi kitab utama:

- Muwatta Ibn Malik

- Musnad Ahmad


Jika "hadis" itu tidak ada dalam salah satu Kitab Hadis di atas, maka eloklah jangan disebarkan dulu dan rujuk kepada Pakar Ilmu Hadis untuk pengesahan.


Berdusta atas nama Nabi adalah salah satu dosa besar yg diancamkan dengan tempat di Neraka. Na'u zubillah.

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page