Latest

Sunday, January 13, 2019

Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menyempurnakan ibadah kepadaNya dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala

Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menyempurnakan ibadah kepadaNya dan merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, bahawasanya kamu beribadah kepada Allah Ta'ala, seolah-olah kamu melihatNya, sekalipun kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Dia melihatmu, dan berbuat baik kepada manusia semaksima mungkin, baik dengan ucapan, perbuatan, harta, dan kedudukan. 


Allah Ta'ala berfirman, maksudnya, "Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik." (Quran, Surah al-A'raf ayat 56)

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page