Latest

Wednesday, February 21, 2018

Asian countries with the best English speakers

Asian countries with the best English speakers

EF English Proficiency Index score in 2016

Malaysia at #2
---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Simpanan Shariah KWSP

Ciri-ciri Utama Simpanan Shariah:


 • Semua ahli KWSP tanpa mengira agama, bangsa dan status warganegara boleh memilih Simpanan Shariah
 • Simpanan Shariah diuruskan dan dilaburkan berdasarkan Akad Wakalah
 • Simpanan Shariah diperakukan oleh Jawatankuasa Penasihat Shariah (JKPS)
 • Kadar dividen yang akan diisytiharkan untuk Simpanan Shariah adalah berdasarkan prestasi sebenar pelaburan patuh Syariah yang diuruskan dan dilaburkan oleh KWSP
 • Nota Penting: Ahli KWSP yang memilih Simpanan Shariah tidak boleh membatalkan pilihannya selepas tarikh kuat kuasa dan kembali ke Simpanan Konvensional.

 • Bagaimanakah cara ahli memilih Simpanan Shariah?

 • Ahli perlu menghadirkan diri ke kaunter KWSP untuk membuat permohonan serta menurunkan cap ibu jari bagi tujuan pengesahan identiti ahli.

  Apakah yang perlu dibawa untuk permohonan?

  1
  MyKad / Passport (Bukan Warganegara Malaysia)
  2
  Menghadirkan diri ke kaunter KWSP untuk membuat permohonan serta menurunkan cap ibu jari bagi tujuan pengesahan identiti ahli

  3
  Ahli akan dimaklumkan melalui Notis dan Sistem Pesanan Ringkas (SMS) tidak kurang daripada tujuh (7) hari sebelum tarikh kuat kuasa pilihanSumber: www.kwsp.gov.my


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Akaun Emas (Pengeluaran 60 Tahun) - KWSP

Akaun Emas merupakan satu inisiatif penambahbaikan skim KWSP yang diperkenalkan kepada ahli yang telah mencapai umur 55 tahun. Apa-apa caruman yang dikreditkan selepas ahli mencapai umur 55 tahun bermula 1 Januari 2017 hanya boleh dikeluarkan apabila ahli mencapai umur 60 tahun. TIADA lagi sub akaun 1 dan sub akaun 2.

Pengeluaran Umur 60 Tahun (Akaun Emas) adalah skim pengeluaran KWSP yang diperkenalkan bagi membolehkan ahli yang telah mencapai umur 60 tahun mengeluarkan kesemua atau sebahagian simpanan KWSP.

Pengeluaran ini diperkenalkan selaras dengan peningkatan umur persaraan wajib yang diumumkan oleh kerajaan daripada umur 55 tahun kepada umur 60 tahun.

Syarat-syarat permohonan adalah seperti berikut:

 • Mencapai umur 60 tahun
 • Mempunyai simpanan KWSP

Kaedah bayaran yang boleh dipilih adalah seperti berikut:

 • Bayaran kesemua simpanan
 • Bayaran sebahagian simpanan
  • Amaun minimum RM2,000.00
  • Setiap 30 hari dari tarikh permohonan pengeluaran terdahulu
 • Bayaran bulanan
  • Pengeluaran minimum RM3,000.00 iaitu RM 250.00 sebulan untuk sekurang kurangnya 12 bulan
  • Kombinasi Bayaran sebahagian simpanan dan Bayaran bulanan

Ahli perlu hadir di Pejabat KWSP Cawangan dengan membawa:
 • MyKad atau dokumen pengenalan diri lain (bagi tujuan pengesahan identiti pemohon); dan
 • Maklumat akaun bank (bagi tujuan pembayaran)
Permohonan melalui mel perlu mengemukakan dokumen tambahan iaitu:

 • Borang KWSP 9B; dan
 • Salinan dokumen pengenalan diri yang telah disahkan oleh Pegawai Pengesah (Sila rujuk Senarai Semak Dokumen); dan
 • Borang KWSP 3 (Pindaan)
Pengeluaran Umur 60 Tahun (Akaun Emas) TIDAK MEMBATALKAN Pengeluaran Umur 55 Tahun (Akaun 55) sedia ada.
Ahli layak memohon Pengeluaran Umur 55 Tahun bagi simpanan terkumpul yang dipindahkan ke dalam Akaun 55 dengan syarat ahli belum mencapai umur 60 tahun.

Manakala caruman yang diterima selepas umur 55 tahun dalam Akaun Emas hanya boleh dikeluarkan setelah ahli mencapai umur 60 tahun di bawah Pengeluaran Umur 60 Tahun.

Sumber: www.kwsp.gov.my


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

PMB Shariah Premier Fund - Salah Satu Dana Yang Diurus oleh PMB Investment

Dana yang memberikan peluang untuk pelabur membuat pelaburan dalam syarikat-syarikat “blue chip”, PMB Shariah Premier Fund berpotensi memberi pertumbuhan modal dalam jangka masa sederhana hingga panjang.
Dana akan dilaburkan dalam mana-mana 50 saham patuh Syariah terbesar dari segi permodalan pasaran (pada masa pembelian) yang tersenarai di Bursa Malaysia.
PMB Shariah Premier Fund terbuka untuk semua golongan yang inginkan pulangan berpatutan dengan toleransi risiko yang sederhana hingga tinggi.
Jumlah pulangan setahun (2017) utk dana PMB Shariah Premier Fund ialah 29.1%.
(Sumber: Lipper for Investment Managenent)
*Pulangan lepas bukan jaminan pulangan masa depan suatu dana unit amanah.
●☆●☆●☆●
Jika berminat:
whatsapp: +60192348786
www.wasap.my/60192348786
Ahmad Sanusi
Consultant/Agency Manager
PMB INVESTMENT - KLJaga mata, Jaga mulut, Jaga nafsu


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Words to use instead of "very"


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Kelayakan Skim Pelaburan Ahli KWSP untuk pelaburan dalam unit amanah (unit trust)

Definisi Simpanan Asas
Simpanan Asas ialah satu jumlah simpanan dalam Akaun 1 yang ditetapkan mengikut umur bagi membolehkan ahli memperoleh simpanan sekurang-kurangnya RM228,000 pada umur 55 tahun. Ahli boleh melaburkan simpanan dalam Akaun 1 yang melebihi Simpanan Asas dalam produk dan menerusi Institusi Pengurusan Dana (IPD) yang dilantik.
Rasional
Rasional pelaksanaan Simpanan Asas adalah supaya ahli memperolehi jumlah minimum sebanyak RM950.00 sebulan bagi membiayai keperluan asas persaraan apabila bersara kelak, selama 20 tahun bermula daripada umur 55 tahun hingga 75 tahun, iaitu selaras dengan jangka hayat penduduk Malaysia.
Syarat-syarat yang Ditetapkan
Mulai 1 Januari 2017, ahli boleh melaburkan simpanan di bawah Skim Pelaburan Ahli KWSP tidak melebihi 30% daripada jumlah simpanan yang melebihi Simpanan Asas dalam Akaun 1.
Pelaburan ini boleh dibuat setiap 3 bulan selepas tarikh pelaburan sebelumnya, dan jumlah minimum pelaburan ialah RM1,000.00.
Jumlah Simpanan Asas adalah seperti jadual di bawah.
Jika berminat melabur dalam unit amanah Islam dgn menggunakan Skim Pelaburan Ahli KWSP, sila whatsapp: +60192348786 / whatsapp www.wasap.my/60192348786
Ahmad Sanusi
Perunding, PMB Investment, KL
PMB = Pelaburan MARA Berhad
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page