Latest

Friday, October 26, 2018

3 pintu kebaikan

Daripada Muaz bin Jabal r.a, Rasulullah ﷺ bersabda:

"Tidakkah kamu mahu aku tunjukkan kepada kamu pintu kebaikan: 

- Puasa adalah pelindung, 

- sedekah memadam kesilapan seperti air memadam api, 

- dan seorang insan solat pada penghujung malam."


(Riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad)

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page