Postings are in English and Malay-Bahasa Melayu

Friday, June 08, 2018

Sejarah PMB Investment - Syarikat Pengurusan Dana IslamBermula dari 1967

PMB Investment Berhad (256439-D), sebelum ini dikenali sebagai ASM Investment Services Berhad, adalah sebuah Syarikat Pengurusan Dana Islamik (IFMC). Ia menawarkan perkhidmatan pengurusan saham amanah. Ia merupakan anak syarikat milik penuh Pelaburan MARA Berhad, salah satu daripada pelopor industri saham amanah di Malaysia dengan pengalaman melebihi empat dekad.
Nama baru syarikat ini telah mula diguna pada 28 Februari 2014, ekoran daripada penjenamaan semula kumpulan tersebut. Ia membayangkan penukaran nama syarikat induk iaitu Amanah Saham Mara Berhad kepada Pelaburan MARA Berhad.
Seiring dengan salah satu daripada inisiatif Rancangan Transformasi 2011 - 2015 Pelaburan MARA Berhad untuk menjadi sebuah Kumpulan yang kukuh, sofistikated dan kompetitif, semua dana unit amanah/portfolio institusi kini adalah Patuh Syariah. Pada 7 Mac 2014, dua dana saham amanah terakhir telah ditukar secara rasminya sebagai berunsur Patuh Syariah. PMB Investment telah memperoleh kelulusan daripada Suruhanjaya Sekuriti Malaysia untuk menukar aktiviti terkawal daripada Pengurusan Dana kepada Pengurusan Dana Islamik bermula dari 28 November 2014.
Kami juga menawarkan mandat portfolio budi bicara untuk pelaburan dalam ekuiti patuh syariah, sukuk dan instrumen Pasaran Wang Islamik atau gabungan mana-mana tiga kelas aset seperti yang dikehendaki oleh pelanggan kami. 
Hasil daripada menjadikan dana saham amanah konvensional sebagai berunsur Syariah, kebanyakan dana saham amanah yang kami tawarkan adalah unik walaupun ianya melabur dalam kelas aset yang sama. Ianya bagi membolehkan pelabur, tertakluk kepada Penilian Kesesuaian, memilih dana yang bersesuaian dengan tahap toleransi risiko dan objektif pelaburan. Sila baca dan fahami kandungan Prospektus Induk, yang mana boleh dimuat turun daripada laman sesawang.
Sejarah PMB Investment bermula pada 24 Jun 1967 apabila ketika itu Amanah Saham Mara Berhad, kini Pelaburan MARA telah ditubuhkan dan seterusnya telah melancarkan dana saham amanah pertama di tahun berikutnya pada 6 April - dana tersebut telah dinamakan Kumpulan Modal Bumiputera Yang Pertama dan kini dikenali sebagai PMB Dana Al-Aiman. 
PMB Investment telah diperbadankan pada 15 Januari 1993 sebagai ASM MARA Unit Trust Management Berhad. Ia mengambil-alih operasi saham amanah daripada ketika itu Amanah Saham Mara Berhad termasuk kakitangan berkaitan. Ini dilaksanakan ekoran daripada keperluan pengurusan dana saham amanah harus dilakukan oleh syarikat pengurusan saham amanah. 
Nama ASM MARA Unit Trust seterusnya ditukar kepada ASM Investment Services Berhad pada 9 Oktober 2006 dan mengambil-alih operasi pengurusan dana ASM Asset Management Sdn Bhd. Ini adalah untuk menyelaras aktiviti pengurusan saham amanah dan portfolio Kumpulan. ASM Asset Management yang telah diperbadankan pada 16 Disember 1996, pada ketika itu merupakan subsidiari milik penuh Amanah Saham Mara Berhad.
PMB Investment dilesenkan di bawah Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan, 2007 (Capital Markets and Services Act, 2007). Syarikat ini mempunyai modal dibenarkan bernilai RM10 juta, yang mana RM9 juta adalah modal dibayar. Setakat 31 Disember 2017, kami menguruskan 14 dana unit amanah dan 2 dana borong bernilai RM530 juta. Jumlah keseluruhan saiz dana di bawah pengurusan adalah RM1.10 bilion setakat akhir Disember 2017.
🇲🇾
Dana-dana Patuh Syariah PMB INVESTMENT
Syarikat Kumpulan Pelaburan MARA Berhad
(Syarikat Pengurusan Dana Islam)
Whatsapp: +60192348786
Ahmad Sanusi - Pengurus Agensi/Perunding
PMB INVESTMENT KL | Selangor | Malaysia

Friday, May 11, 2018

Perhatikan lisanmu


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Thursday, May 10, 2018

Du'aa to relieve worry, depression and difficulty


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Du'aa for Seeking Allah's Forgiveness


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Dana-dana Patuh Syariah PMB INVESTMENT

DANA-DANA PATUH SYARIAH PMB INVESTMENT

● PMB INVESTMENT menguruskan 15 dana Patuh Syariah yang dilaburkan dalam pasaran Malaysia dan ASEAN.
● PMB INVESTMENT adalah syarikat pengurusan dana Islam (IFMC) dengan sejarah peniagaan bermula sejak 1967.

● Boleh melabur secara Tunai atau Skim Pelaburan Ahli KWSP (akaun 1).
● 5 dana PMB Investment mencatatkan jumlah pulangan 1 tahun (2017) yg cemerlang seperti pada 31 Disember 2017.
Jumlah pulangan 1 tahun - 2017:
1. PMB Shariah Growth Fund : 32.8%
2. PMB Shariah Small-Cap Fund : 32.8%
3. PMB Shariah Premier Fund : 29.1%
4. PMB Shariah Aggressive Fund : 29.1%
5. PMB Shariah Dividend Fund: 23.4%
Sumber: Lipper for Fund Management
ALHAMDULILAH
☆☆☆☆☆
Jika berminat melabur dlm dana-dana patuh Syariah PMB INVESTMENT Berhad atau ingin menjadi perunding, sila hantarkan pesanan (whatsapp) ke www.wasap.my/60192348786 dgn menulis:
Pelabur/Perunding_Nama_Umur_Lokasi
Contoh: Pelabur Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Pengurus Agensi/Perunding
PMB Investment Berhad
(Ahli kumpulan Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my
Sejak 1967...51 tahun
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"
*Prestasi lepas bukanlah jaminan prestasi masa depan sesuatu dana unit amanah.

How big is your data?


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

How To Plan Your Week To Be Productive


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Wednesday, May 09, 2018

9 Habits That Lead To Terrible Decision Making


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

The 8 Habits of Highly Productive People


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Tuesday, May 08, 2018

Pengiraan Fidyah


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Thursday, May 03, 2018

Personal Efficiency - The Key Steps


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

27 Ways To Refocus A Team


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Tuesday, May 01, 2018

Performance of PMB INVESTMENT's Shariah funds 2017


DANA-DANA PATUH SYARIAH PMB INVESTMENT

● PMB INVESTMENT menguruskan 15 dana Patuh Syariah yang dilaburkan dalam pasaran Malaysia dan ASEAN.
● PMB INVESTMENT adalah syarikat pengurusan dana Islam (IFMC) dengan sejarah peniagaan bermula sejak 1967.

● Boleh melabur secara Tunai atau Skim Pelaburan Ahli KWSP (akaun 1).
● 5 dana PMB Investment mencatatkan jumlah pulangan 1 tahun (2017) yg cemerlang seperti pada 31 Disember 2017.
Jumlah pulangan 1 tahun - 2017:
1. PMB Shariah Growth Fund : 32.8%
2. PMB Shariah Small-Cap Fund : 32.8%
3. PMB Shariah Premier Fund : 29.1%
4. PMB Shariah Aggressive Fund : 29.1%
5. PMB Shariah Dividend Fund: 23.4%
Sumber: Lipper for Fund Management
ALHAMDULILAH
☆☆☆☆☆
Jika berminat melabur dlm dana-dana patuh Syariah PMB INVESTMENT Berhad atau ingin menjadi perunding, sila hantarkan pesanan (whatsapp) ke www.wasap.my/60192348786 dgn menulis:
Pelabur/Perunding_Nama_Umur_Lokasi
Contoh: Pelabur Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Pengurus Agensi/Perunding
PMB Investment Berhad
(Ahli kumpulan Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my
Sejak 1967...51 tahun
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"
*Prestasi lepas bukanlah jaminan prestasi masa depan sesuatu dana unit amanah.

How to set and accomplish goals


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Wednesday, April 25, 2018

Power of Istighfar and its Benefits from Quran

Meaning of Istighfar

Istighfar is also known as Astaghfirullah is the act of seeking forgiveness from Allah. We ask forgiveness from Almighty Allah by repeating the Arabic words Astaghfirullah, which means “I seek forgiveness from Allah.” Istighfar means to get strength from Allah to refrain from sin and evil and to be able to display this strength to refrain from sin. We should always seek forgiveness from Almighty Allah as He is The Most Merciful.
Power of Istighfar
People often forget the importance of the simple yet powerful Dua Istighfar i.e., saying “Astaghfirullah”.  It is the Sunnah of our beloved Prophet (SAW) to seek Istighfar 100 times daily. In the Holy Quran, Istighfar is seen as portraying the strength and support of Allah which leads to attaining closeness to Allah and redemption. The Holy Quran states: “But surely the righteous will be in the midst of gardens and springs, receiving what the Lord will give them; for they used to do good before that. They used to sleep but a little of the night; and at the dawn of the day they sought forgiveness…” (Quran, 51:16-19)
From the above verse, we can conclude that we should always seek forgiveness and try to do best for getting the pleasure of Almighty Allah because Istighfar is one of the righteous deeds and is the recipient of countless blessings. In another verse, Allah Almighty says: “Truly, Allah loves those who repent, and He loves those who cleanse themselves.” (Quran, 2:222)
We do Istighfar not necessarily after committing a sin or an act of disobedience to Almighty Allah but is also includes our shortcomings. Allah loves those who seek forgiveness and repent and make them clean from sins by seeking Allah’s forgiveness. Istighfar is also a means of building up that awareness of Allah and strengthening our relationship with Him. We turn to no one except Allah in repentance. We confess our deepest errors, shortcomings, failures, and sins to Him and we ask forgiveness from Him alone by doing Istighfar.
Benefits of Istighfar from Quran
As we know the importance of Istighfar now let’s discuss some virtues and benefits of reciting the simple and beautiful supplication that is “Astaghfirullah”.
  • Get Dignity (Grace) from Almighty Allah: Grace is the most important thing that we need to do something or for doing some activities. Without Allah’s grace, all of our doings will be not accepted by Allah Almighty and they will be useless. In Holy Quran, Allah Almighty stated: “And that “Seek forgiveness (of) your Lord and turn in repentance to Him, He will let you enjoy a good for a term appointed. And give (to) every owner (of) grace His Grace. But if you turn away then indeed, I fear for you (the) punishment (of) a Great Day.”(Quran, 11:3). From this verse we conclude that if we seek Allah’s forgiveness and do good deeds then we get His grace otherwise we will get punished on the Day of Judgment.
  • Give Joy and Rizq to the Prayer: Muslim who always does Istighfar will be happy in his life because there are pleasures and rizq that will come to him. The life will become easier and he will welcome every day with happiness. Istighfar opens the door of sustenance. Prophet (SAW) said, “Whoever is always in the state of istighfar, then Allah will give the joy of sadness, and the spaciousness of its narrowness and give it the rizq from an unexpected direction.” (Ibn Majah)
  • Avoid Punishment: A person who constantly and regularly does Istighfar will be forgiven by Allah Almighty. Allah will not punish the people who always do Istighfar. The Istighfar that we rejoin with a great deal of appreciation and guilty will also be able to withstand the coming of suffering and failure. Allah says in Holy Quran: “But not is (for) Allah that He punishes them while you (are) among them, and not is Allah the One Who punishes them while they seek forgiveness.”(Quran, 8:33). So we can say that Istighfar opens the door of mercy.
  • From Istighfar one can improve himself: We as a human often make mistakes, are often tempted, often neglectful of established rules. Human should be punished for the misdeeds, but Allah delayed the punishment to the Hereafter. Before the deadline that is the Day of Judgment, humans are given the opportunity to improve themselves by repenting. In the first step of self-improvement, he emphasized the need for self-approach which is called Istighfar. Astaghfirullah also helps us to refrain from all forms of sins. Regularly saying this reminds us that Allah is everywhere and in this way, there are very small chances of doing wrongful actions. So from Istighfar, we can improve ourselves by staying away from bad deeds and doing righteous deeds.
  • Increase in Wealth, Children and Pleasure: In Holy Quran, Allah Almighty says: “Ask forgiveness (from) your Lord. Indeed, He is Oft-Forgiving. He will send down (rain from) the sky upon you (in) abundance, And provide you with wealth and children, and make for you gardens and make for you rivers.”(Quran, 71:10-12). In this verse, Allah Almighty is promising us that wealth comes with Istighfar, as does children. Istighfar will open the doors that have been closed until today. Wealth and children come from Allah and it is in turning to Him that we will get them, not in turning away from Him. So it means Istighfar is the gateway to productivity.
  • A ticket to the Heaven (Paradise): Allah has promised and guaranteed a place in the heaven (paradise) for His servants who always do Istighfar. This shows the most important of Istighfar because every Muslim’s dream is to go to the heaven after the death.
  • Give strength to the prayer: Allah promises those who do Istighfar regularly to give a good life continuously throughout the life of the world until it comes to an end and gives various advantages and benefits to those who always Istighfar and begs from Him. We will get more spirit and strength by saying Istighfar every day.
We need Istighfar to constantly purify and cleanse our heart. We are not born in sin, but we are born in weakness. We are prostrate to fall prey to the many fascinations that are part of our test in this life. And when we fall in these provocations and commit sins it takes us far away from our Lord. But there is a hope for those who want to seek forgiveness from Almighty Allah and the best is by doing Istighfar. The one who does Istighfar and admits his weakness to Allah becomes nearer to Him. May Allah gives us the strength to seek forgiveness of our sins that we did and also give us the strength to do righteous deeds, Ameen!
---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Monday, April 23, 2018

Grande Mosquee de Paris (Grand Mosque of Paris) - Paris, France


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Dana-dana Patuh Syariah PMB INVESTMENT


DANA-DANA PATUH SYARIAH PMB INVESTMENT
● PMB INVESTMENT menguruskan 15 dana Patuh Syariah yang dilaburkan dalam pasaran Malaysia dan ASEAN.
● PMB INVESTMENT adalah syarikat pengurusan dana Islam (IFMC) dengan sejarah peniagaan bermula sejak 1967.
● 5 dana PMB Investment mencatatkan jumlah pulangan 1 tahun (2017) yg cemerlang seperti pada 31 Disember 2017.
Jumlah pulangan 1 tahun - 2017:
1. PMB Shariah Growth Fund : 32.8%
2. PMB Shariah Small-Cap Fund : 32.8%
3. PMB Shariah Premier Fund : 29.1%
4. PMB Shariah Aggressive Fund : 29.1%
5. PMB Shariah Dividend Fund: 23.4%
Sumber: Lipper for Fund Management
ALHAMDULILAH
☆☆☆☆☆
Jika berminat melabur dlm dana-dana patuh Syariah PMB INVESTMENT Berhad atau ingin menjadi perunding, sila hantarkan pesanan (whatsapp) ke www.wasap.my/60192348786 dgn menulis:
Pelabur/Perunding_Nama_Umur_Lokasi
Contoh: Pelabur Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Pengurus Agensi/Perunding
PMB Investment Berhad
(Ahli kumpulan Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my
Sejak 1967...51 tahun
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"
*Prestasi lepas bukanlah jaminan prestasi masa depan sesuatu dana unit amanah.

Sunday, April 22, 2018

PMB INVESTMENT is a big winner - MorningStar Awards 2018 & The Edge - Thomson Reuters LIPPER FUND AWARDS 2018To invest, please send whatsapp to +60192348786 
PMBI_Name_Age_Location
Example: PMBI Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Agency Manager/Consultant
PMB Investment Berhad
(Member of Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my

Since 1967...51 years
"Our Experience. Your Confidence"
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"

Perjalanan Hidup Kita


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

PMB INVESTMENT - The Billboards in Kuala LumpurTo invest, Please send whatsapp to +60192348786 
PMBI_Name_Age_Location
Example: PMBI Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Agency Manager/Consultant
PMB Investment Berhad
(Member of Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my

Since 1967...51 years
"Our Experience. Your Confidence"
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"

Emerald Lake - Colorado, USA


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

6 Types of Management Styles


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Seljalandsfoss Falls - Iceland


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

9 Things Great Leaders Say Every Day


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Friday, April 20, 2018

The warmth of spring always follows the harshest winter

Know that no matter how bad things seem, they’ll always get better. The warmth of spring always follows the harshest winter.


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Prioritize Your Tasks


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

Perunding Unit Amanah Islam PMB INVESTMENT Diperlukan Di Seluruh Malaysia


Alhamdulillah, saya sudah mempunyai perunding-perunding dana patuh Syariah PMB INVESTMENT di:
1. KL
2. Selangor
3. Kedah
4. Terengganu
5. Kelantan
7. Pahang
8. Melaka
9. Sabah
10. Sarawak
Saya sedang mencari calon-calon perunding di:
1. Perlis
2. Pulau Pinang
3. Perak
4. Negeri Sembilan
5. Johor
6. Putrajaya
7. Labuan
8. Langkawi
Kelayakan minimum:
1. SPM 3 kredit
2. Umur 21 tahun & ke atas
Jika berminat:
+60192348786
www.wasap.my/60192348786
Ahmad Sanusi
Perunding/Pengurus Agensi
PMB INVESTMENT - KL
www.pmbinvest.com.my

PMB INVESTMENT Awards Night, 20 April 2018 - I Received Two Awards

I received 2 awards during PMB INVESTMENT Awards Night held on 20 April 2018 at Premiera Hotel, Kuala Lumpur.

The awards are:
1. Million Dollar Producer (MDP) Award 2017
2. Second Runner Up - Top Agency Supervisor - Total Group Sales 2017

Alhamdulilah.

To invest, Please send whatsapp to +60192348786 
PMBI_Name_Age_Location
Example: PMBI Ahmad Ali 30 KL
Ahmad Sanusi - Agency Manager/Consultant
PMB Investment Berhad
(Member of Pelaburan MARA Berhad)
Kuala Lumpur
🌐 www.pmbinvest.com.my

Since 1967...51 years
"Our Experience. Your Confidence"
"Pengalaman Kami. Keyakinan Anda"


Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page