Latest

Wednesday, March 29, 2017

Keputusan Jawatankuasa Fatwa 3 negeri yang mengatakan pelaburan dalam ASN adalah Haram atau tidak Halal

Keputusan Jawatankuasa Fatwa 3 negeri yang mengatakan pelaburan dalam ASN adalah Haram atau tidak Halal:
1. Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor - Penilaian Semula Hukum Pelaburan ASN Dan ASB Dan Seumpamanya: http://unit-amanah-islam.net/2014/08/jawatankuasa-fatwa-negeri-selangor.html
2. Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang - Permasalahan Mengenai Wang Shubhah / Haram/ ASN: http://unit-amanah-islam.net/2014/08/jawatankuasa-fatwa-negeri-pulau-pinang.html
3. Jawatankuasa Fatwa Negeri Pahang - Pelaburan Dalam Amanah Saham Nasional dan Seumpamanya: http://unit-amanah-islam.net/2014/08/jawatankuasa-fatwa-negeri-pahang.html
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page