Latest

Wednesday, March 22, 2017

Sometimes the worst problems teach you the best lessons


---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.net

Apakah Al Quran itu?


"Quran" menurut bahasa bererti "bacaan". Di dalam Al Quran sendiri ada pemakaian kata "Quran" dalam erti demikian sebagai tersebut dalam ayat 17, 18 surah Al Qiyamah (75).Kemudian dipakai kata "Quran" itu untuk Al Quran yang dikenal sekarang ini. Adapun definisi Al Quran ialah: "Kalam Allah s.w.t yang merupakan mu'jizat yang diturunkan (diwahyukan) kepada Nabi Muhammad s.a w dan membacanya adalah ibadah."

---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.net
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page