Latest

Saturday, April 29, 2017

Sejarah pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran menjadi Al Mushhaf di zaman pemerintahan Saidina Osman Bin Affan r.a

Saidina Osman Bin Affan r.a adalah Khalifah yang mengarahkan agar lembaran-lembaran ayat Al Quran dibukukan. Al Quran yang dibukukan dinamakan "Al Mushhaf". Saidina Osman melantik satu jawatankuasa yang terdiri dari Zaid bin Tsabit (ketua), Abdullah bin Zubair, Sa'id bin 'Ash dan Abdur Rahman bin Harits bin Hisyam.
Mereka merujuk kepada lembaran-lembaran ayat Al Quran yang dipinjamkan dari Hafsah binti Umar dan mengambil pedoman dari bacaan mereka yang hafal Al Quran.
Mereka menghasilkan 5 buah Al Mushhaf. Sebuah disimpan oleh Saidina Osman bin Affan r.a yang dipanggil sebagai "Mushhaf Al Imam" dan 4 buah lagi dikirim ke Mekah, Syria, Basrah dan Kufah agar di tempat-tempat itu disalin semula dari masing-masing Mushhaf itu. Begitulah salinan Al Quran yang standard tersebar ke serata pelusuk dunia.
Allahu aklam. Allah Maha Mengetahui.
---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.net

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page