Latest

Thursday, February 20, 2014

Zikir Hauqalah untuk Lenyapkan Beban Berat


Zikir atau mengingat Allah dengan mengucapkan “hauqalah“, yakni “Laa haula walaa quwwata illaa billaah” (Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah” mengandung manfaat sangat besar.
Ungkapan hauqalah  berisi penyerahan diri dalam segala urusan kepada Allah. Menurut Ibnu Mas’ud, lafadz dzikir tersebut bermakna:
“Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dengan perlindungan dari Allah. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ketaatan selain dengan pertolongan Allah.”
Selain sebagai bukti keimanan –khususnya mengakui Allah SWT sebagai Zat Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, zikir hauqalah juga mendatangkan pahala, kebaikan, dan melenyapkan penyakit.
Faedah Zikir Hauqalah
1. Hauqalah merupakan simpanan pahala di syurga.
“Wahai ‘Abdullah bin Qois, katakanlah ‘laa hawla wa laa quwwata illa billah’, kerana ia merupakan simpanan pahala berharga di syurga” (HR. Bukhari).
2. Hauqalah menyembuhkan banyak penyakit
Orang yang sedang sakit dianjurkan sering-sering mengucapkan hauqalah agar segera diberi kesembuhan oleh Allah SWT. Doktor, obat, atau siapa pun bukanlah penyembuh sakit. Allah-lah Yang Maha Memberi Kesembuhan.
“Siapa yang mengucapkan La Haula Wala Quwwata illa billahi, maka ia akan menjadi ubat kepada 99 penyakit. Yang paling ringan adalah kebimbangan”. (HR. Tabrani).
“Dari Abi Musa Al-Asy’ari radhiallahu anhu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: “Maukah aku tunjukkan kepadamu salah satu bacaan yang menjadi simpanan kekayaan di dalam syurga?”, Maka aku menjawab: “Tentu, wahai Rasulullah”. Maka beliau menjawab: “Ucapkanlah “Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah”
Menurut Ibnul Qoyyim, kalimat  “Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah” mempunyai pengaruh yang sangat menakjubkan saat menanggung beban pekerjaan yang sulit dan keras, atau saat menghadap kepada raja dan orang yang ditakutkan, selain pengaruhnya yang efektif untuk menolak kemiskinan.
Diriwayatkan, Hubaib bin Salamah sangat senang saat menghadapi musuh atau mengepung sebuah benteng memperbanyakkan ucapan “Laa Haula wa Laa Quwwata illa Billaah”. Diceritakan, suatu hari ia mengepung sebuah benteng milik bangsa Romawi sehingga ia putus asa, lalu tentara kaum mislimin membaca zikir tersebut sambil bertakbir, akhirnya benteng tersebut hancur.
3. Kekuatan dan Harapan


Mengucapkan hauqalah mendatangkan kekuatan dalam diri kita kerana di dalamnya ada harapan (roja’) akan datangnya pertolongan ALlah SWT dalam setiap masalah yang kita hadapi.

Maka, mari biasakan zikir hauqalah, seperti dzikir kalimah thayyibah lainnya –tasbih, tahmid, dan tahlil, terutama saat menghadapi beban, masalah, atau pekerjaan berat dan sulit. 
---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page