Latest

Sunday, August 03, 2014

Jawatankuasa Fatwa Negeri Pulau Pinang - Permasalahan Mengenai Wang Shubhah / Haram/ ASN

Keputusan: 
 
Mesyuarat memutuskan bahawa:-
 
  1. Semua wang shubhah/haram yang diserahkan kepada Baitul Mal adalah dianggap satu dan bersih. (Rujuk kitab al-Imam Yusuf al- Qaradhawi, m/s 411 & 412)
     
  2. Wang riba/faedah adalah haram bagi diri pengusahanya sahaja.(Rujuk kitab yang sama m/s 410)
     
  3. Keuntungan/Dividen Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputra (ASB) adalah haram kerana pelaburan terbesarnya adalah Bank Ribawi.
---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page