Latest

Tuesday, February 25, 2014

Pelaburan Patuh Syariah - Halal

Pelaburan unit amanah Islam (Islamic unit trusts) terbaik di Malaysia.
■ Purata pulangan lepas: 15-20% setahun (rekod 5 tahun).
■ Kadar pulangan sebenar adalah berdasarkan prestasi dana/bisnes.
■ Operasi atas prinsip wakalah dll.
■ Perakuan patuh Syariah oleh Majlis Penasihat Syariah (MPS) dan diluluskan oleh regulator industri, Suruhanjaya Sekuriti.
■ Sila layari ► www.unit-amanah-islam.com
■ atau hubungi 60192348786 (Sanusi KL), email: sanusi.my@gmail.com
■ Halalan Toyyiba.

---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page