ds'/> Ahmad Sanusi Husain.Com: Berdoalah dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, keyakinan, kerendahan hati dan kesabaran
Postings are in English and Malay-Bahasa Melayu

Monday, September 09, 2013

Berdoalah dengan penuh keikhlasan, kesungguhan, keyakinan, kerendahan hati dan kesabaran

---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page