Latest

Thursday, December 20, 2012

6 Tanggungjawab Terhadap Al-QuranSekiranya kita mahu menjadi hamba Allah yang menghayati  dan mencintai Al-Quran maka kita mesti  melakukan 6 kewajipan terhadap Al-Quran iaitu :
  1. kita mesti membaca Al-Quran sehingga pandai.
  2. kita mesti membaca Al-Quran sehingga memahami isi kandungannya.
  3. kita mesti membaca Al-Quran dan menghafaz keseluruhan atau yang termampu  kita hafazkan.
  4. kita mesti membaca Al-Quran  mengamalkannya dalam kehidupan seharian.
  5. kita mesti membaca Al-Quran  dan menerapkan semua nilai-nilai Al-Quran dalam masyarakat.
  6. kita mesti membaca Al-Quran  dan meletakkanya ditempat yang paling tinggi dalan kehidupan kita samada zahir atau batin.

---
Consultant-Speaker-Motivator: www.ahmad-sanusi-husain.com 
Alfalah Consulting - Kuala Lumpur : www.alfalahconsulting.com
Islamic Investment Malaysia: www.islamic-invest-malaysia.com
Pelaburan Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.com
Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page