Latest

Wednesday, February 15, 2012

Ayat-ayat Al-Quran


Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya (tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya); ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertakwa; (Quran, Al-Baqarah, 2:2)

Dan juga orang-orang yang beriman kepada Kitab "Al-quran" yang diturunkan kepadamu (Wahai Muhammad) dan Kitab-kitab yang diturunkan dahulu daripadamu, serta mereka yakin akan (adanya) hari akhirat (dengan sepenuhnya). (Quran, Al-Baqarah, 2:4)


Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan (Quran, Al-Baqarah, 2:5)


Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang Kami turunkan (Al-Quran) kepada hamba kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu dan panggilah orang-orang yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang yang benar. (Quran, Al-Baqarah, 2:23)


Bagaimana kamu tergamak kufur (mengingkari) Allah padahal kamu dahulunya mati (belum lahir), kemudian Dia menghidupkan kamu; setelah itu Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu pula (pada hari akhirat); akhirnya kamu dikembalikan kepadaNya (untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan). (Quran, Al-Baqarah, 2:28)


Dan berimanlah kamu dengan apa yang Aku turunkan (Al-Quran) yang mengesahkan benarnya Kitab yang ada pada kamu dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang mula-mula kafir (ingkar) akan ia dan janganlah pula kamu menjadikan ayat-ayatKu (sebagai harga untuk) membeli kelebihan-kelebihan yang sedikit faedahnya dan kepada Akulah sahaja hendaklah kamu bertakwa. (Quran, Al-Baqarah, 2:41)


"Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedang kamu mengetahuinya." (Quran, al-Baqarah, 2:42)

Ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. (Al-Quran, surah Al-Baqarah, 2:83)


Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) ayat-ayat keterangan yang jelas nyata (Al-Quran) dan tidak ada yang akan mengingkarinya melainkan orang-orang yang fasik. (Quran, Al-Baqarah, 2:99)


Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta (pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni neraka. (Quran, Al-Baqarah, 2:119)


"Orang-orang Yahudi dan Nasrani takkan pernah redha sampai engkau mengikuti agama mereka." ( Quran S. Al-Baqarah: 121)

Maka berlomba-lombalah kamu (dalam berbuat) kebaikan. Di mana saja kamu berada pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian (pada hari kiamat). Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Quran, Baqarah, 2:148)


Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (Quran, Al-Baqarah, 2:214)

"Ingatlah kamu kepadaKu nescaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepadaKu, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat) Ku". [Quran, Al-Baqarah, 2:152]


Wahai orang-orang yang beriman jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. (Quran, Al-Baqarah, 2:153)


Orang-orang yang beriman sangat besar cinta-nya kepada Allah. (Quran, surah Al-Baqarah, 2:165)


Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, (Quran, Al-Baqarah, 2:183)

Apabila hamba-Ku bertanyamu tentang Aku hai Muhammad, maka jawablah Aku (Allah) amat hampir dengan mereka, Aku memenuhi doa yang memohon kepada-Ku. Maka mereka hendaklah memenuhi perintah-Ku dan mereka beriman kepada-Ku agar mereka sentiasa mendapat petunjuk. [Al-Quran, Al-Baqarah, 2:186]


Berbekal-lah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah taqwa dan bertaqwalah kepada-Ku wahai org-org yg berakal. (Quran, al-Baqarah, 2:197)


“…Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan orang yang membersih dirinya.”(Quran, surah Al-Baqarah, 2:222)


Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal. (Quran, Al-Baqarah, 2:197)

"Janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu." (Quran, Al-Baqarah: 208)

Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas. (Quran, Al-Baqarah, 2:212)

Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. [Quran, Al-Baqarah, 2: 216]

Bandingan (derma) orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai; tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji dan (ingatlah), Allah akan melipatgandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakiNya dan Allah Maha Luas (rahmat) kurniaNya, lagi Meliputi ilmu pengetahuanNya. (Quran, surah Al-Baqarah, 2: 261)


Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah. Kemudian setiap orang diberi balasan yg sempurna. (Quran, surah Al-Baqarah, 2: 281)

Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya, [Quran, Al-Baqarah, 2: 286]

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah kesalahan kami, serta ampunkanlah dosa kami dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah Penolong kami; oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. [Al-Quran, Al-Baqarah, 2: 286]

Wahai Tuhan kami! Janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisiMu; sesungguhnya Engkau jualah Tuhan Yang melimpah-limpah pemberianNya. [Al-Quran, Ali-Imran, 3: 8]

(Dan juga) orang-orang yang sabar (dalam menjunjung perintah Allah) dan orang-orang yang benar (perkataan dan hatinya) dan orang-orang yang sentiasa taat (akan perintah Allah) dan orang-orang yang membelanjakan hartanya (pada jalan Allah) dan orang-orang yang beristighfar (memohon ampun) pada waktu sahur. (Quran, Ali Imran, 3:17)


Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Quran, Surah Ali-Imran, 3:19)


"Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk orang-orang yang rugi.." (Quran, Ali Imran, 3:85)


Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. (3:102)

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. (Quran; Surah Ali-Imran, 3:103)


Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (Quran, Ali Imran, 3:104)

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. (Quran, Ali Imran, 3: 110)


Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, supaya kamu diberi rahmat. (Quran, Ali-Imran, 3: 132)

Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. [Quran, Ali-Imran, 3:139]


Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. 

(Quran, Ali-Imran, 3:142)

Dan Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. (Quran, Ali-Imran, 3:145)


Hendaklah kamu berlaku lemah lembut. Janganlah berlaku kasar. (Quran, Ali-Imran, 3:159)


Kemudian apabila engkau telah berazam (sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Mengasihi orang-orang yang bertawakal kepadaNya. (Quran, Ali-Imran, 3:159)

Jika Allah menolong kamu mencapai kemenangan maka tidak ada sesiapa pun yang akan dapat mengalahkan kamu dan jika Dia mengalahkan kamu, maka siapakah yang akan dapat menolong kamu sesudah Allah (menetapkan yang demikian)? Dan (ingatlah), kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman itu berserah diri. (Quran, Ali-Imran, 3:160)


"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." (AQ, Ali-Imran, 3:173)


Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak akan dapat memberi mudharat kepada Allah sedikitpun; dan bagi mereka azab yang pedih. (Quran, Ali-Imran, 3:177)


(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. (Quran, Ali-Imran, 3:191)


Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami (Quran, Ali-Imran, 3:193)


Barangsiapa yang menta'ati Rasul itu, sesungguhnya ia telah menta'ati Allah. Dan barangsiapa yang berpaling (dari keta'atan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka . (Quran, An Nisa, 4: 80)


Sesiapa yang memberikan syafaat (rekomendasi dan pertolongan) yang baik nescaya dia akan memperoleh bahagian (pahala) daripadanya dan sesiapa yang memberikan syafaat yang buruk, nescaya dia akan mendapat bahagian (dosa) daripadanya dan (ingatlah) Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.  (Quran, An Nisa, 4: 85)


"Maka dirikanlah shalat, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya." (Quran, surah An-Nisa': 103)

Barangsiapa yang mengerjakan dosa, maka sesungguhnya ia mengerjakannya untuk (kemudharatan) dirinya sendiri. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana. 
(Quran,  An-Nisa, 4:111)


"(Iaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Tidaklah patut mereka (orang-orang munafik) mencari kekuatan dan kemuliaan di sisi orang-orang kafir itu, kerana sesungguhnya kekuatan dan kemuliaan itu semuanya ialah milik Allah, (diberikannya kepada sesiapa yang dikehendakiNya)." [Al-Quran, An-Nisa, 4:139]


Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa. (Quran, Al-Ma'idah, 5:2)

Dengan (Al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaanNya dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dari gelap-gelita (kufur) kepada cahaya (iman) yang terang-benderang, dengan izinNya dan (dengannya juga) Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus. [Al-Quran: surah Al-Maedah, 5:16]

Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Tuhannya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. (Al-Anaam, 6: 127)


Sesiapa yang membawa amal kebaikan (pada hari kiamat), maka baginya (balasan) sepuluh kali ganda (dari kebaikan) yang sama dengannya dan sesiapa yang membawa amal kejahatan, maka ia tidak dibalas melainkan (kejahatan) yang sama dengannya; sedang mereka tidak dianiaya (sedikitpun).  (Quran, Al-An’am, 6:160)


Katakanlah: "Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.” (Quran, Al-An’am, 6:162)


Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. (Quran, Al-A'raf, 7:10)


Wahai Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan kalau Engkau tidak mengampunkan kami dan memberi rahmat kepada kami, nescaya menjadilah kami dari orang-orang yang rugi. (Quran, Al- Araf, 7:23 )


Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya, dan berdoalah kepadaNya dengan perasaan bimbang (kalau-kalau tidak diterima) dan juga dengan perasaan terlalu mengharapkan (supaya makbul). Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang memperbaiki amalannya. (Quran, surah Al-Araf, 7:56)

Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yg berbuat kebaikan. (Quran, Al-A'raf, 7: 56)


Ya Tuhanku, ampunilah aku & saudaraku & masukkanlah kami ke dlm rahmat ENGKAU, & ENGKAU adlh Maha Penyayang dari semua penyayang. (Quran, Al-A'raf, 7:151)

Dia (Allah) menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. [Quran, surah Al-A'raaf, 7:157]

Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat . (Quran, Al Araf, 7: 204)

"Maka bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu.” (Quran S. Al-Anfal, 8:1)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman (sempurna) ialah mereka yang bila disebut nama Allah gementarlah hati mereka. [Al-Quran, Al-Anfal, 8: 2]

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Quran, Surah Al-Anfal,8:27)


Dan ketahuilah bahawa harta benda kamu dan anak-anak kamu itu hanyalah menjadi ujian dan sesungguhnya di sisi Allah jualah pahala yang besar. (Quran, Al-Anfal, 8:28)


Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, (akan beroleh) Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai; mereka kekal di dalamnya dan beroleh tempat-tempat yang baik di dalam Syurga Adn serta keredaan dari Allah yang lebih besar kemuliaannya; (balasan) yang demikian itulah kejayaan yang besar. (Quran, At-Taubah, 9: 72)


Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. (Qur’an, At-Taubah, 9:119)


“Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin”. (Quran, At-Taubah, 9:128).

Cukuplah Allah bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki 'Arsy yang agung. (Al-Quran: Surah At-Taubah, 9:129]

Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Quran, Yunus, 10:5)


Do'a mereka di dalamnya ialah: "Subhanakallahumma", dan salam penghormatan mereka ialah: "Salam". Dan penutup do'a mereka ialah: "Alhamdulillaahi Rabbil `aalamin." (Quran, Yunus, 10:10)


"Sungguh Allah tidak berbuat zalim kpd manusia sedikitpun, tapi manusia itulah yg berbuat zalim kpd diri sendiri." (Quran, surah Yunus, 10:44)


"Sungguh tidak ada kebahagiaan dalam hidup ini selain hidup dalam kesungguhan taat." (Quran, surah Yunus 62-63)

Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu beristirehat padanya dan (menjadikan) siang terang benderang (supaya kamu mencari kurnia Allah). Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang mendengar .  (Quran, surah Yunus, 10:67)


Mohonlah ampunan ALLAH dan Taubatlah sungguh-sungguh, nescaya ALLAH akan memberikan ketenangan terus menerus. (Quran, Huud, 11:3)


“….dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir.” [Quran: Surah Yusuf, 12:87]

Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (Ar Rad, 13:11)


Dan guruh itu bertasbih dengan memuji Allah, (demikian pula) para malaikat kerana takut kepada-Nya,.. [Quran, surah Ar-Ra’d, 13:13] Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu (iaitu syurga). (Al-Quran: Ar-Ra'd, 13: 24)

"Ingatlah, dengan mengingati ALLAH itu, hati-hati akan menjadi tenang." - (Al-Quran: Ar-Ra'd, 13: 28)

Demi sesungguhnya! Jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi nikmatKu kepada kamu dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar sesungguhnya azabKu amatlah keras.   [Quran; Surah Ibrahim, 14: 7]


"Ya Tuhan kami, berilah keampunan kepadaku dan kedua ibubapaku dan seluruh orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat)." [Quran; Surah Ibrahim, 14:41]


“Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al-Quran, dan Sesungguhnya Kami pula yang benar-benar memeliharanya.” (Quran, surah Al-Hijr, 15: 9)


Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat (pembalasan) yang baik. (Quran, surah An-Nahl, 16:30)


Di dlm syurga itu mereka mendapat segala apa yg mereka kehendaki, Demikianlah Allah memberi balasan kpd org-org yg bertakwa. (Quran, An-Nahl, 16:31)

Apabila kamu membaca Al Quran hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk (Quran, An-Nahl, 16:98)


Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. (Quran, surah An-Nahl, 16:125)


Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. (Quran, An Nahl, 16:128)


“Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun) Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil." (Al-Qur'an, surah Al-Isra, 17: 23-24)


“Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian makhluk yang ada padanya, sentiasa mengucap tasbih bagi Allah; dan tiada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujiNya; akan tetapi kamu tidak faham akan tasbih mereka. Sesungguhnya Ia adalah Maha Penyabar, lagi Maha Pengampun.” (Quran, Al-Israa’, 17:44)


Dan di sebahagian malam hari bertahajjudlah sebagai ibadah tambahan bagimu, semoga Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yg terpuji. (Quran, Al-Isra, 17:79)


"Dan bangunlah pada sebahagian dari malam serta kerjakanlah solat tahajud pada waktu itu sebagai solat tambahan bagimu semoga Tuhanmu membangkit kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji." (Quran, Al-Israa', 17:79)“Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari kerana mengharap keredhaan-Nya.” (Quran, surah Al-Kahfi, 18:28)

"dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Quran." (Quran, Taha, 20:114)

“Tanyakanlah kepada orang-orang yg berilmu, jika kamu tiada mengetahui.” (Quran, Al-Anbiyaa’: 7)


"Sesungguhnya tiada Tuhan (yang dapat menolong) melainkan Engkau (ya Allah)! Maha Suci Engkau (daripada melakukan aniaya, tolongkanlah daku)! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri." (Al-Quran, Surah Al-Anbiya', 21:87)


“Tiadalah Kami mengutus engkau (wahai Muhammad) melainkan untuk menjadi Rahmat bagi sekalian alam.” (Quran, Al-Anbiya, 21:107)


Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap seorang yang khianat, lagi tidak bersyukur. (Quran, surah Al-Hajj, 22:38)


Sesunguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (iaitu) orang-orang yang khusyu' dalam shalatnya. (Quran, surah Al-Mu'minun, 23:1-2)

Dan mereka yang tetap memelihara solat. Mereka itulah orang-orang yang berhak mewarisi. Yang akan mewarisi syurga Firdaus; mereka kekal di dalamnya.  (Quran, Al-Mukminun, 23:9-11]

Maka apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara main-main (saja), dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada Kami? (Quran, Al-Mukminun, 23:115)


Dan hamba-hamba (Allah) Ar-Rahman (yang diredhaiNya), ialah mereka yang berjalan di bumi dengan sopan santun dan apabila orang-orang yang berkelakuan kurang adab, hadapkan kata-kata kepada mereka, mereka menjawab dengan perkataan yang selamat dari perkara yang tidak diingini; (Quran, Al-Furqan, 25:63)


Barangsiapa bertaubat dan melakukan amal kebaikan. Sungguh, ia bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. (Quran, Al-Furqan, 25:71)

Dan mereka (yang diredhai Allah itu ialah orang-orang) yang tidak menghadiri tempat-tempat melakukan perkara-perkara yang dilarang dan apabila mereka bertembung dengan sesuatu yang sia-sia, mereka melaluinya dengan cara membersihkan diri daripadanya. [Quran, Al-Furqan, 25: 72]

Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah-belah tentangnya. (Quran; Asy syura, 26:13)


Sungguh Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam,dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin (Jibril). (QS.Asy-Syu’ara’, 26:192-193)


Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau redhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. (Quran, An Naml, 27 :19)


"Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat." (Quran, an-Naml, 27:46)


Wahai Tuhanku, demi nikmat-nikmat yang Engkau kurniakan kepadaku, (peliharalah daku) supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. (Al-Qasas, 28: 16)


Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi? (Al Qur'an, surah Al Ankabuut, 29:2)

"Wahai anakku, dirikanlah solat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah)." [Al-Quran: Surah Al-Luqman, 31:17]

"Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (kerana sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dgn angkuh." (Quran, Luqman, 31:18)


Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (Quran, an-Nur: 31)


“Sesungguhnya yang sebenar-benar beriman kepada ayat-ayat keterangan Kami hanyalah orang-orang yang apabila diberi peringatan dan pengajaran dengan ayat-ayat itu, mereka segera merebahkan diri sambil sujud (menandakan taat patuh), dan menggerakkan lidah dengan bertasbih serta memuji Tuhan mereka, dan mereka pula tidak bersikap sombong takbur.”  (Surah As Sajdah, 32:15)


“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah”. (Quran, Al-Ahzab, 33:21)


Lelaki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, maka Allah menyediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. (Quran; surah Al-Ahzab, 33:35)

Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. (Quran, surah Al-Ahzab, 33:41) 


“Hai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu untuk jadi saksi; pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan; untuk jadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya; dan untuk jadi cahaya yang menerangi”. (Quran, Al-Ahzab, 33:45-46)


Sesungguhnya Allah dan malaikatNya berselawat (memberi penghormatan) kepada Nabi (Muhammad s.a.w); wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. (Quran, Al-Ahzab, 33:56)

Siapa saja yang menghendaki kemuliaan, kemuliaan itu seluruhnya kepunyaan Allah. (Quran Fâthir, 35:10)


Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. (Quran, Yasin, 36:82)


Dan Tuhanmu berfirman: "Berdo'alah kepada-Ku, nescaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina dina". (Quran, Al-Ghafir, 40:60)


“Barangsiapa yang berpaling dari mengingat Allah maka akan Kami jadikan setan sebagai pendamping yang selalu menemaninya.” (Quran, Az-Zukhruf, 43:36)


Al Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.(Quran, Al-Jasiyah, 45:20)


Dan orang-orang yang beriman (kepada Allah) dan mengerjakan amal-amal yang saleh serta beriman (pula) kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad dan itulah yang hak dari Tuhan mereka, Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. (Quran, Surah Muhammad, 47: 2)


Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman (syurga) dan di mata air-mata air, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik; Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam; Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun (kepada Allah). (Quran, Az-Zariyah, 47:15-18)


Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahal besar. (Quran, Al-Fath, 48:29)


"Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara." (Quran, al-Hujurat, 49:10)


Sebenarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kamu (yang bertelingkah) itu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beroleh rahmat. (Quran, al-Hujurat, 49:10)


..Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk.. (Quran, Al-Hujurat, 49:11)


"Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu." (Quran, Al-Hujurat, 49:13)


Tiada suatu ucapan pun yang diucapkan (manusia) melainkan di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (Quran, surah Qaf, 50: 18)


"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah-Ku." (Quran, Al Dhariyat, 51:56)


Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual-beli . Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (Al-Quran, surah Al-Jumua, 62: 9)


Tidak ada sesuatu musibahpun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Al-Quran, surah At-Taghabun, 64:11)

dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah (dengan mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar (dari segala perkara yang menyusahkannya), [Quran: Surah At-Talaq (65): 2]

Dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya.  (Quran: Surah At-Talaq, 65:3) 


“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”
(Quran, surah At Tahrim: 6)


Wahai sekalian orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang nashuha (yakni yang sebenar-benarnya). (Quran, at-Tahrim, 66:8)


Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami & ampunilah dosa-dosa kami. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Quran, At-Tahrim, 66:8)

Dan apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya (di udara) selain Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Dia Maha Melihat segala sesuatu. [Quran, surah Al-Mulk, surah 67: ayat 19]

Dan sesungguhnya engkau (Muhammad) benar-benar berbudi pekerti (akhlak) yang agung (Quran, surah al-Qalam, 68:4)

Sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat (untuk khusyu') dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. [Quran, surah Al-Muzzammil, 73: 6]


"Dan bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan (tartil)." (Quran, Al-Muzzammil, 73:4)


Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu nescaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. (Quran, Al-Muzzammil, 73:20)

Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Quran, Al-Muzzammil, 73:20)

Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah." ﴾ Al-Qur'an, surah Al Muddastir, 74:7 ﴿


Wajah-wajah (orang-orang mu'min) pada hari itu berseri-seri.  Kepada Tuhannyalah mereka melihat.  (Quran, Al-Qiyama, 75:22-23)


Tetapi kamu (orang-orang ingkar) memilih kehidupan duniawi, Sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. (Quran, surah Al-A'la, 87:16-17)


"Wahai jiwa yang tenang, Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredhai-Nya. Maka masuklah ke dalam jemaah hamba-hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku." (Quran, surah Al Fajr, 89:27-29)

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebutnya (dengan bersyukur)." (Quran, Adh Dhuha, 93:11)


Kerana sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (Quran, Alam Nasyrah, 94:5-6)


"Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap." (Quran, surah Alam Nasyrah:8)

Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. [Quran, surah Al-Ikhlas, 112: 2]

---
Alfalah Consulting - KL: www.alfalahconsulting.com
Islamic Unit Trust: www.islamic-invest-malaysia.com
Unit Amanah Islam: www.unit-amanah-islam.blogspot.my

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page