ds'/> Ahmad Sanusi Husain.Com: Perunding dan Pensyarah Sistem Kewangan Islam & Perancangan Kewangan Islam
Postings are in English and Malay-Bahasa Melayu

Saturday, August 07, 2010

Perunding dan Pensyarah Sistem Kewangan Islam & Perancangan Kewangan Islam

Ahmad Sanusi Husain mempunyai pengalaman lebih 20 tahun dalam bidang kewangan dan perbankan Islam, perancangan kewangan Islam, latihan proessional, perundingan, pendidikan, perniagaan dan pengurusan.  Beliau pernah berkhidmat di sebuah universiti awam, sebuah jabatan kerajaan, sebuah bank Islam terkemuka, institut latihan perbankan dan kewangan Islam nasional, persatuan institusi kewangan Islam nasional dan sekarang sebagai ketua pegawai eksekutif (CEO) di syarikat perundingan dan latihan, iaitu Alfalah Consulting yang beribu pejabat di Lumpur, Malaysia.


Perunding dan Pensyarah dalam topik-topik berkaitan dengan:
- Kewangan Islam,
- Perancangan Kewangan Islam,
- Ekonomi Islam
- Pelaburan Islam,
- Pembangunan professional
- Pengurusan
- Motivasi


Untuk membaca latarbelakang lanjut sila baca:

No comments:

Post a Comment

Upcoming Events on Islamic Finance, Wealth Management, Business, Management, Motivational Alfalah Consulting, KL-Malaysia: www.alfalahconsulting.com

Please Join my facebook's fan page